مشخصات فردی
نام:رضا
ایمیل:reza1098@gmail.com
درباره من:احساس سوختن به تماشا نميشود. آتش بگير تا كه بداني چه ميكشم.